Hammerweb
HomeViolin - ItalienskGasflaskor mmStråkar
Violin - Italiensk

Ett antal violiner finns, kom och provspela!

Ett axplock av ettiketterna är:
Simonazzi
Cerutti
Bergonzi
Messori
Arassi
Här är bilder på en av violinerna:
Enzo Arassi - Violin 4/4

Tergestinus Mediolani
Anno Domi 1924.
HomeViolin - ItalienskGasflaskor mmStråkar